×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Visitatie

Beter Wonen heeft zich conform de Aedescode in 2014 laten visiteren. Het definitieve visitatierapport en de bestuursreactie kunt u hier downloaden.

Rapporten