×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Gedragscode

Binnen de Gouvernancecode van Aedes (Branche organisatie van woningcorporaties) is besloten dat iedere woningbouwcorporatie dient te beschikken over een gedragscode en een klokkenluiderregeling. De gedragscode en de klokkenluiderregeling zijn geen vrijblijvende zaken. Het zijn stukken waar corporaties hun transparantie mee tonen.

De genoemde regelingen passen binnen het maatschappelijk veld waarin corporaties werkzaam zijn. Als Beter Wonen Goedereede willen we presteren in dit maatschappelijk veld en zullen we intern (als spelers binnen de woningcorporatie) moeten weten op welke plaats we staan en welke verantwoordelijkheden we hebben. We zullen open en transparant met elkander om moeten gaan. Integriteit betekent vertrouwen uitstralen als organisatie. Van daaruit kunnen we naar buiten laten zien waar we voor staan (sociaal, proactief, integer, betrouwbaar etc.) en hoe we daar “handen en voeten” aan geven.

De regelingen maken dit duidelijk en zijn daarom belangrijk. Er verandert door de regelingen bijna niets van hetgeen reeds al gebruikelijk was binnen onze vereniging. Wat anders al heel normaal was en werd toegepast is nu op papier gezet. Nieuw is wel dat er nu een regeling is die ook rechten geeft als iemand misstanden denkt te constateren. Hij of zij kan daar dan wat mee en heeft bescherming. Daar staat de klokkenluiderregeling borg voor.

De regelingen gelden voor een ieder die betrokken is bij onze woningbouwcorporatie in welke hoedanigheid dan ook.

Voor raadpleging kunt u de Gedragscode Integriteit en klokkenluiderregeling downloaden.