Naast 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn wij ook op 24 & 31 december gesloten

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Plan 23 NOM-woningen Oosterweg te Ouddorp (Fase II)

Status: Realisatie

Gepland: Oktober 2018 gereed

Plan 23 NOM-woningen Oosterweg te Ouddorp (Fase II)

Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze samenleving. Het besef komt steeds meer dat we niet door kunnen gaan met het onbeperkt uitstoten van CO2. In het Energieakkoord is afgesproken dat dat alle woningen in Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Beter Wonen denkt dit te realiseren door het bouwen van zogeheten Nul-Op-De-Meter-woningen (NOM-woningen). Deze NOM-woningen krijgen bij een “normaal energieverbruik” geen energienota. Bij deze woningen wordt het gebouwgebonden energieverbruik (ventilatie, verwarming en warmtapwater) als het huishoudelijk energiegebruik gecompenseerd door elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen op het eigen dak.

HET PLAN

De tweede fase van het plan bestaat uit de bouw van 23 Nul-Op-De-Meter-Woningen aan de Oosterweg in Ouddorp. Deze 23 woningen bestaan uit 15 levensloopbestendige (slaapkamer en badkamer op de BG) woningen, 5 ruime eengezinswoningen en 3 kleinere eengezinswoningen. Op dit moment zijn er nog 20 woningen beschikbaar van de in totaal 23 woningen.

Eengezinswoningen type A  (5 woningen beschikbaar)

Kleine eengezinswoningen type B   (3 woningen beschikbaar)

Levensloopbestendige woningen type C  (12 woningen beschikbaar)

PLANNING

De bouw is begin april 2018 gestart en de eerste woningen zullen naar verwachting in oktober 2018 worden opgeleverd.

HUURPRIJS

De huurprijs is afhankelijk het type woning en uw inkomen. De huur prijzen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Naast de huur betaald u ook nog een maandelijkse energieprestatievergoeding (EPV) inkomen tot € 30.000,–

Inkomen tot € 30.000,-

Type A: € 597,00
Type B: € 557,00
Type C: € 597,00

Inkomen van € 30.000,- tot €36.798,-

Type A: € 597,00
Type B: € 597,00
Type C: € 597,00

Inkomen meer dan €36.798,-

Type A: € 710,00
Type C: € 710,00

INKOMENSGROEPEN (toewijzing 80-10-10 regel)

In 2018 moeten corporaties minimaal 80% van hun woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen tot € 36.798,– (de primaire doelgroep). De overige 20% valt in twee groepen uiteen: 10% van de woningen mag toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.798,– en € 41.056,– (de middeninkomens) en tenslotte mag 10% vrij worden toegewezen: dus ook aan inkomens hoger dan € 41.056,–.

Toewijzing bij deze groep zal geschieden op basis van het aantal punten dat is opgebouwd en het huishoudinkomen. Voor dit project is de volgende verdeelsleutel toegepast:

Inkomen tot €36.798,- (17 woningen)

Type A:  4 woningen
Type B:  3 woningen
Type C:  10 woningen

Inkomen meer dan €36.798,- (3 woningen)

Type A:  1 woning
Type C:  2 woningen

ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING (EPV)

Doordat de woningen NOM zijn mag er een energieprestatievergoeding voor deze woningen worden gevraagd door de woningcorporatie. Deze vergoeding bedraagt € 1,20 per m² GBO* per maand *Gebruiksoppervlakte Energieprestatievergoeding per maand:

Eengezinswoning type A: € 129,60

Kleine eengezinswoning type B: € 100,80

Levensloopbestendige woning type C: € 122,40

Indien u meer energie verbruikt betaald u bij en indien u minder energie verbruikt krijgt u geld terug van uw energieleverancier

Nul op de meter ≠ Nul op de rekening

Werking water/water warmtepomp gesloten bron

In deze video wordt de werking van een water/water warmtepomp met gesloten bron uitgelegd.

INSCHRIJVING WONINGZOEKENDEN

Inschrijven:

Waar: op de website

Wanneer: vanaf 9 juli 2018

Wat: Aanleveren contactgegevens + inkomensverklaring(en)* (belastingdienst 2016 of 2017)

*(voor alle personen boven de 18 jaar apart)

Tot: 31 juli 2018 Ook een inkomensverklaring van uw partner (ook al heeft u geen inkomen)

Toewijzing:

Op basis van: Meest opgebouwde punten en inkomen (inschrijving woningzoekende)  (Mag als eerste een woning kiezen in zijn categorie)

Hoe: per woningtype en per inkomens groep

  • Wanneer : 14 augustus 2018
  • Hoe laat : Inloop: 19.00 uur  & start: 19.30 uur

Waar: Zalencentrum de Dorpstienden te Ouddorp. Hebben wij geen inkomensverklaring(belastingdienst) van u dan komt u niet in aanmerking voor een woning en kunt u  geen woning toegewezen krijgen!

VRAGEN

Mocht u verder nog vragen hebben en/of informatie wensen, neem dan contact op met mevrouw K. Eenhoorn, te bereiken op (0187) – 49 15 39 en per email op ke@wbvbeterwonen.nl

DOWNLOADS

FILM Nul-Op-De-Meter Woning

Hieronder treft u 2 filmpjes die informatie geven over wat een Nul-Op-De-Meter woning is

  • Film 1: Waarom is dat dan anders?
  • Film 2: Tips voor een energierekening van nul

Hierbij een leuke vermelding van RVO over ons NOM project aan het Hoge Pad en Oosterweg. Het eerste woningbouwproject van uit het ZEN programma

http://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/hoge-pad-oosterweg Alle informatie op de website valt onder het auteursrecht. De informatie (teksten, afbeeldingen, etc.) mag niet zonder voorafgaande toestemming van Beter Wonen worden gebruikt. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Schrijffouten voorbehouden.