×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Woningcorporaties Goeree-Overflakkee gaan samenwerken

Terug naar "Alle berichten"

Geplaatst op 15/05/2018

Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO hebben in 2017 laten onderzoeken of een fusie van deze vier woningbouwverenigingen naar één woningcorporatie haalbaar en wenselijk is. Uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad zo is.

Accountants- en adviesorganisatie KPMG is dit jaar gevraagd om het traject naar fusie te begeleiden. KPMG is in de eerste maanden van dit jaar gestart met het opstellen van een plan van aanpak, fusieprotocol en verdiepende onderzoeken.

Volgens KPMG hebben maar liefst twintig partijen zeggenschap over de fusie. Dit zijn o.a. de ledenraad, Raad van Commissarissen en het bestuur van alle vier de woningbouwverenigingen. Pas als alle partijen akkoord zijn, kan een fusie plaatsvinden. Uit het onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd blijkt dat alle partijen de meerwaarde van één woningbouwvereniging onderschrijven. Wat dat betreft staan alle neuzen dus dezelfde kant op.

De komende tijd bekijkt KPMG welke stappen verder gezet moeten worden om de vier verenigingen in de toekomst om te smeden tot één grote organisatie.

Lees meer informatie over de plannen in het plan van aanpak.