×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Uitnodiging ledenbijeenkomst op dinsdag 8 oktober 2019

Terug naar "Alle berichten"

Geplaatst op 24/09/2019

De vier wooncorporaties, Woningbouwvereniging Beter Wonen Ooltgensplaat, Woongoed GO, Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede en FidesWonen, nodigen de leden uit voor een ledenbijeenkomst van de nieuwe fusiecorporatie Oost West Wonen op dinsdag 8 oktober 2019

Inloop is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. De vergadering is in Wijkcentrum De Zwaluw aan de Sperwer 55 in Sommelsdijk.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen Stand van zaken nieuwe corporatie Oost West Wonen
  3. Benoeming nieuwe ledenraad Oost West Wonen
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

De stukken liggen ter inzage op de kantoren en kunt u telefonisch of per mail opvragen (0187-89 04 00 of secretariaat@fideswonen.nl).