Woningbouwvereniging Beter Wonen

Huurdersvereniging

Terug naar "Ik ben een huurder"

Huurdersvereniging Goedereede – voor u – door u

Huurdersverenging Goedereede komt in het algemeen op voor de belangen van de huurders in de kernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Echter onze belangrijkste taak is, dat we de wettelijke gesprekspartner zijn namens de huurders van W.B.V. ‘Beter Wonen’ te Goedereede bij het bestuur van deze vereniging. Namens de huurders hebben we recht op informatie, overleg en advies. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

 • het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan de woningen en de direct daaraan grenzende omgeving
 • het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woningen
 • het toewijzings- en verhuurbeleid
 • de te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur
 • het beleid inzake de huurprijzen
 • de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van te bieden zaken, alsbv. glasverzekering, geiser, e.d.
 • een voorstel tot fusie
 • het beleid t.a.v. leefbaarheid in de buurten en wijken waar de huurwoningen staan
 • het beleid en het bijdragen tot in stand houden van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven
 • overeenkomsten met betrekking tot servicekosten en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurde
 • de uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder
 • de beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en de gemeente in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken

De Huurdersverenging Goedereede is een vereniging, waarvan u gratis lid kunt worden. Heeft u interesse, meldt u dan aan bij:

Dhr. J. de Visser
Schoolstraat 74
3251 AZ Stellendam
Tel: 0187-491184/ 06-52116178
Email: jenjdevisser@upcmail.nl

Geen antwoord op uw vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag persoonlijk.