Woningbouwvereniging Beter Wonen

Erfafscheiding en bomen

Terug naar "Ik ben een huurder"

Als u een woning heeft met bijvoorbeeld een tuin, kan het zijn dat u samen met uw buren moet bepalen op welke manier u zichtbaar maakt waar uw tuin begint en die van buren eindigt. Hiervoor zijn verschillende regels opgesteld, maar het beste is natuurlijk om er in goed overleg uit te komen. Hieronder volgen wat richtlijnen om tot een goede erfafscheiding te komen.

Schutting of haag

Een schutting zet u in de eigen tuin, tegen de erfafscheiding aan. Een haag moet volgens het burenrecht minimaal 50 cm van de erfafscheiding staan. Als u onderhoud wilt verrichten aan de andere kant van de schutting of de haag, moeten uw buren daarmee instemmen. Ook in bestaande situaties kan de kwestie van de erfafscheiding spelen. Misschien is de schutting aan vervanging toe. Als u die wilt afbreken, heeft u de toestemming van Beter Wonen nodig èn die van de buren. Als u de gemeenschappelijke erfafscheiding zonder hun toestemming weghaalt, kunt u worden gedwongen een nieuwe erfafscheiding neer te zetten.

Daarnaast moet u er rekening mee houden, dat de gemeente via het bestemmingsplan aanvullende eisen kan stellen aan het plaatsen van een schutting. Wanneer u daar meer over wilt weten, kunt u informatie inwinnen bij uw gemeente.

Bomen

Bomen zijn een verhaal apart. Hoog groeiende soorten bomen mogen niet binnen twee meter van de erfgrens worden geplant. Gebeurt dit wèl en hebt u er bezwaar tegen, dan kunt u van de buren eisen, dat zij de boom weghalen. Buiten twee meter van de erfafscheiding mogen wel grote bomen worden geplant. Heeft u aantoonbaar overlast van een boom die bij de buren staat? Dan kunt u van uw buren verlangen dat zij de overhangende takken of de doorgeschoten wortels afzagen. Het behoort immers tot de plichten die uw buren als huurder hebben om de boom bij te houden. Doen zij dat niet, dan mag u het heft, oftewel de snoeischaar, in eigen hand nemen. Echter, dat moet dan wel vanuit uw eigen tuin gebeuren, want u moet op eigen erf blijven. Vruchten en noten van overhangende takken mag u niet plukken. Ze worden pas van u als ze in uw tuin op de grond zijn gevallen.

Geen antwoord op uw vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag persoonlijk.