Woningbouwvereniging Beter Wonen

Controle van uw woning

Terug naar "Ik ben een huurder"

Na ontvangst van uw huuropzegging maken we een afspraak om de woning (samen met u) te inspecteren. Inspecties vinden op alle werkdagen (maar uitsluitend overdag, bij daglicht) op afspraak plaats.

De eerste inspectie

Bij de eerste inspectie legt de opzichter zijn bevindingen vast op een speciaal daarvoor bestemd inspectieformulier. Op dit formulier staat vermeld welke zaken wel en niet in de woning mogen blijven en welke gebreken er door u hersteld moeten worden. Zowel u als de opzichter ondertekenen dit formulier. Eén afschrift van het formulier krijgt u uitgereikt direct of kort na de eerste opname.

De tweede inspectie

Bij de tweede inspectie hoort u de afgesproken werkzaamheden te hebben uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan krijgt u opnieuw een brief. Daarin staat, welke zaken Beter Wonen in rekening zal brengen als u de werkzaamheden niet (tijdig) zelf uitvoert. Alles moet klaar zijn voor het einde van de huurtermijn.

Als de woning niet aansluitend wordt verhuurd, krijgt u zo nodig één week de tijd om gebreken te herstellen. Voor deze periode wordt wel een huurbedrag in rekening gebracht. Zijn de werkzaamheden na het verstrijken van de huurtermijn nog steeds niet uitgevoerd, dan gaat Beter Wonen aan de slag. De kosten zijn dan wel voor uw rekening. Zo spoedig mogelijk krijgt u daarvan een gespecificeerde rekening.

Geen antwoord op uw vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag persoonlijk.